ДАЕУ глобява Facebook

Jun 14, 2021     Електрическия министър     3057
Държавната агенция за електронно управление глоби Facebook, защото социалната мрежа не отговаря на изискванията на общата наредба за достъпност на социалните мрежи използвани он българи чрез мониторинг, наблюдение и проследяване на минималните параметри предоставяни чрез глобални мрежи без използване на радиорелейни мрежи в условията на световна пандемия, одобрена с решение на Министерски съвет и обнародвана в Държавен вестник.

Този абзац сега е да си починете от горното изречение.

Причината за глобата е, че синият цвят използван от социалната мрежа не отговаря на допустимите сини цветове определени от държавната агенция.
Парадоксът е, че глобата е в процент от декларирания годишен доход за предходната данъчно-календарна година, поради което средствата ще покрият бюджета на ДАЕУ за следващите 1300 години или 97.8% от държавния дълг на България.

Всички страни отказват коментар по темата.

Правилен ли е синият цвят на сайта на ДАЕУ?

Избери отговор!
Край