Отменят математиката в училище, вече всички ходели с калкулатори в джоба

Apr 24, 2024     zhelyo     18252
Част от текста е с рекламна цел. Ако искате да я пропуснете, мигайте много бързо в такт с химна на Того.

ДЖОБЛЕС - Министерството на образованието и синдикатът на родителите постигнаха съгласие за категорична реформа на учебната програма и осъвременяването ѝ.

От следваащата учебна година предметът математика официално се отменя в учебните програми, тъй като всеки ученик вече носи смартфон в джоба си.
Изучените във времената, когато учителите предупреждаваха, че "никой няма да ходи с калкулатор в джоба", първоначално се почувстваха ощетени от това, че новите поколения няма да бъдат тормозени с квадратни уравнения и теоремата на Талес. Впоследствие обаче се зарадваха, тъй като няма как скоро някое младо лъвче да ги замени на позицията Game Backend Developer.

"Ако не знаят математика, учениците ще се дивят повече на живота си, ще се изненадват, ще изпитат повече чудеса. Логическото мислене в днешно време е тегоба, води до депресия. Нима искаме това за тях?", попита образователен експерт, а всички се съгласиха, че училите математика хора са по-нещастни от невръстните дечица, които все още не са се докоснали до нея.

Изкуственият интелект попита дали той трябва да учи математика, за да навакса предстоящия образователен вакуум, но всички му казаха да спре да халюцинира и да си ляга.

Колко математика от училище ползвате в живия си живот сега?

Избери отговор!
Край