Местата в Пъкъла свършват, правят система за прием като в детските градини

Sep 10, 2020     zhelyo     9426
ОТВЪДНОТО - Местата в Ада са на приключване. Това алармира лично Луцифер, който обяви, че предизборна обстановка властимащите се дистанцират от него и губят диалогичност.

"Опашките са дълги и изнервящи, места почти няма. Поисках отчуждяване на терени, за да достроим Пъкъла, но процедурите се бавят от тромавата администрация" - проплака Велзевул.

Дяволът споделя, че е стартирана процедура за поръчка за софтуер, който прави разпределение и класиране на новоприетите, вместо да се използва вече готовият софтуер за прием в детските градини или случайното разпределение на съдебните дела.
"Подозирам, че с тези поръчки отклоняват пари и нищо няма да свършват. С вързани ръце съм, защото след като няма място в Ада, няма как да ги накажа впоследствие за тази чудовищна корупция" - тъжен е Сатаната.

Междувременно в Рая влязоха фадроми, за да разчистят терен за строежа на къща за гости от Джендема с по-дебели връзки.

Как така в Ада няма място за още един винаги?

Избери отговор!
Край