БАН: Девствените хора спорят в Интернет 5-10 пъти повече от правилите секс

Oct 12, 2017     zhelyo     7050
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НЕУКИТЕ - Експедиция от над 3-ма учени от БАН установи, че девствените хора спорят между 5 и 10 пъти повече от нормалните хора в Интернет.


За целите на проучването като девствени се броят всички, които не са правили секс в рамките на повече от месец, а за нормални се броят тези, които са олабили жилата сравнително скоро и не са напрегнати спрямо целия свят.


"Да, нормално е да отстоиш позицията си и да изнесеш факти в подкрепа на тезите си. Но не е нормално половин ден да висиш в социалните мрежи и да спориш с полупознати хора за щяло и нещяло" - отсъди проф. Иван Чурки, лидер на експедицията.
Новината мигновено възпали девствен индивид в Интернет, който обяви, че първо на първо не е верно и второ на второ, стига да поиска, може да ебе още довечера, просто не му/ѝ се занимава с хора на тоя етап.

Спорите ли по Интернета?

Избери отговор!
Край