Решено: Апокалипсисът ще е след 43 минути!

Mar 14, 2019     zhelyo     4229
ОНЛАЙН - Съюзът на абсурдните фалшиви медии по света се събра, за да реши кога, по дяволите, най-после ще се случи апокалипсисът.

"Не може всеки поотделно да си измисля край на света, ставаме смешни дори пред нашите аудитории, въпреки ниските им критерии" - споделил издател пред пищните си колеги.

Проблем в единната дата е, че трудно ще може всяка медия да притопля различни прогнози за край на живота през седмица-две.
"Трябва да сме хитри и да се съгласим на нещо, което да може да публикуваме повече от веднъж годишно. Предлагам да плашим аудиторията си с апокалипсис, който винаги предстои" - дал идея дописник на фалшиви новини.

Така бе решено апокалипсисът винаги да предстои след 43 минути, което понякога ще бъде наричано и "по-малко от час" за разнообразие.

Какво е Апокалипсис?

Избери отговор!
Край