България дава най-доброто и най-милото си в помощ на гасенето на пожарите в Северна Македония

Aug 4, 2021     bat.galin     5507
СКОПИЕ - С цел да помогне за намирането на трайно решение в настоящата и всички бъдещи борби с пожарите,  на заседание на Министерски съвет в прието решение Република България да предложи на Република Северна Македония най-голямата възможна помощ.

Предложението на страната ни бе да подкрепи съседите с командироването на генерала от антикризисния ни запас Бойко Борисов.

Република България се съгласява да поеме всички разходи по пътуването на могъщия си гражданин, като от македонците се иска само да стоят и гледат.
От страна на Македония бе изразен възторг и обещание, че ако пожарите бъдат сломени, това ще се отрази и на двустранните отношения между двете страни:

"Готови сме да ви дадем цар Самуил да бъде ваш за уикендите и през пролетната и лятната ваканции." - обещават от Скопие.

Ще бъдат ли изгасени македонските пожари?

Избери отговор!
Край