Нивата на доверие на гражданите към правителството си остават все същите

Feb 6, 2020     Томпсъна     4681
БЪЛГАРИЯ - Българските граждани продължават да имат същото ниво на доверие, дори след множеството скандали (и успехи) на българските властимащи. Редно е да се отбележи, че тези нива са си остават абсолютно същите през последните 30 (и повече) години към всичките правителства. 

"Това просто показва, че българинът не се влияе от медийни балони и евтини сензации. Неговото мнение почива на здравия разум и изключително прецизен и точен научен анализ на цялото управление на България" - коментираха експерти.

Българите най-вече обичат да доверяват на правителството някоя стара шапка с козирка, която им е останала от някъде. Все повече се увеличава броя на българските граждани, които доверяват и свои скрити и нечисти мисли. Интересното е да се отбележи, че повечето нечисти мисли на българите са насочени именно към правителството.
Правителството от своя страна изисква от българите най-вече те да ѝ доверяват своите спечелени с труд български левове. За тези български левове, които не са спечелени с труд, трябва да се изчака подходящата ситуация, когато да се изиска да бъдат доверени.

Понякога се случва така, че хората, на които правителството е най-доверено, доверяват най-малко пари. Това, от своя страна, прави хората доста недоверчиви към правителството.

В коя категория имате най-голямо доверие към правителството?

Избери отговор!
Край