Факултетът по журналистика на СУ отваря специалност Пропаганда

Oct 29, 2013     zhelyo     3604
Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет ще въведе нова специалност от догодина. Тя ще се казва "Пропаганда" и в нея студентите ще се учат как да влияят на общественото мнение в полза на една или друга политическа сила. Според ръководството на Софийския университет решението е оправдано, защото в момента има огромно търсене за подобна журналистика в България.


- Ние вярваме, че университетите трябва да подготватя кадри, които да са полезни на обществото. В последната година е неоспорим факт, че пропагандата доминира като процент от журналистиката в България. - пише в изявление на сайта на СУ по повод новата специалност.


Студентите ще се учат да употребяват убедително редица логически грешки, като за по-важните ще има отделни предмети. Специално внимание ще се обърне на ad hominem, като студентите ще се учат да измислят убедителни атаки по авторите на убедителни статии за да ги дискредитират в очите на читателите без да адресират аргументите им. Акцент ще се постави и на позоваването на авторитет, като студентите ще получат наръчници с неоспорими авторитети като ЕС, Брюксел, Германците, Западна Европа или Русия, както и таргет-групите, които най-лесно биха се повлияли от тези авторитети.
- В ситуация на продължаваща икономическа криза е много важно студентите да излизат от нашия факултет с възможно най-конкурентни знания и умения. Специализираните знания, които те биха получили в специалността Пропаганда, са напълно незаменими в модерната българска журналистика. - завършва изявлението на сайта на СУ.

Дон Асенчо

Смятате ли, че реформата е достатъчна?

Избери отговор!
Край