Един от всеки пет тайно си е сменил пола

Feb 5, 2018     zhelyo     5982
НАОКОЛО - Около 20% от човечеството тайно е със сменен пол. 

Тези данни разпространи радио Ватикана посредством много ентусиазирани тюлени, пляскащи с плавници в Морзов код.

"Без да си личи, всеки един от петима е направил някаква джиджавка с половите си органи и не се е похвалил, та не знаем кои точно са. Сигурно вие, аз не съм" - преведе за пред родните медии един от 6-те останали професионални журналисти, владеещи чужд език.
Това бе прието от всички с голяма изненада и скандализираност, за да не се издадат кои са си сменили половете и реално са ОК с това.

По този начин светът продължава да функционира както досега, но някак си по-напрегнато, защото има нещо.

Кои сте си сменили половете?

Избери отговор!
Край