Човек, мислещ се за любознателен и критичен, всъщност вярва на олигофренски конспиративни теориии

Jan 31, 2019     zhelyo     7376
НАШАТА РОДНА ПЛАНЕТА - Жител на Земята възприема себе си като пробуден за нови хоризонти на мисълта.

Представителят на биологичния вид homo sapiens sapiens е уверен в това, че е любопитен и търсещ отговори на всевъзможни въпроси, като е поставя под съмнение информацията, анализира я задълбочено и е сигурен в правотата на факти, а не на измислици.

"Неподатлив съм на манипулации и фалшиви новини, защото знам всичко за плана на илюминатите да господстват над земните блага" - споделя той, несъзнавайки оксимороничния кънтеж във всяка брънка от Космоса.
"Извънземните няма да победят, защото не съм сам, а много хора сме будни, просто управляват масовите медии и допускат такива като нас само при Гала и в БНТ 2" - пояснява той.

"Няма да бъда овца, присмехът ви е платен, вие сте вдишали кемтрейлс и сте част от проблема" - обяви жителят на планетата Земя към несъгласните с изповядваните от него идеи.

Е кое не е така?

Избери отговор!
Край