Нова санкция: Заменят буквата Z от латинската азбука с Ж

Mar 8, 2022     zhelyo     6200
ОКСФОРД - Международният симпоизум на езиковедите излезе с тежка санкция срещу Русия, целяща да парира военната символика.

Специалистите твърдят, че буквата Z се превръща в новата свастика и от поливалентен символ, ползван от множество култури, се превръща във върха на копието на антихуманната пропаганда.

Затова всички азбуки, ползвали до днес Z, от утре ще използват буквата Ж, като доводът да се вземе символ от кирилицата е, че ако латинската азбука загуби, трябва да има ответни щети и за вражеската такава.
"Мислехме да използваме З, но ще е много трудно да обясним на Западните общества кога е буква и кога е число. Не сме готови за този шок" - признават езиковедите.

По този начин Zoro ще си стане Жoro, както се шегувахме като малки.

Zащо?

Избери отговор!
Край