Неспалите да посрещнат Джулая осъзнаха, че понеделникът им ще е безумно дълъг

Jul 1, 2019     zhelyo     2168
ВЕЧЕ С ИСКРЯЩА НУЖДА ОТ БАНЯ - Посрещналите по чукари, баири, палатки и зъбери днешния фамозен изгрев пощръкляха от яд.

Причината Джулайската еуфория да се понижи е традиционната понеделнишка депресия, в която човек си задава въпроса:

"Добре бе, къде му е краят на всичко това. Къде и кога започва перманентният рахат и щастие?"
Хора, които са акали до дърво рано тази сутрин поради зова на дивото при посрещането на днещния изгрев, вече заемат работните си места:

"Можеше да се наспя, вместо да посрещам началото на нова обиколка около собствената ос на планетата ни..." - мислеше си Сийка (37), докато вадеше трънче от чорапа си.

Посрещнахте ли изгрева?

Избери отговор!
Край