Увеличават числото π заради инфлацията

Nov 23, 2022     Електрическия министър     4167
ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - От 1 декември числото π ще бъде равно на 4, за да се компенсира световната инфлация.

Новата стойност на трансцедентното число ще бъде вложена и всички окръжности ще се преизчислят спрямо нея отношенията между дължините и диаметрите им.

"Мислехме дори да е 5, защото числото π не е индексирано от хилядолетия, но решихме да проверим как ще се отрази една по-консервативна актуализация" - обявиха от Световният математически институт в Пикин.
Ескперти анализират ползите от новата стойност на π и считат, че влизането на България в Еврозоната ще бъде по-лесно, тъй като цените ще се закръглят с лекота.

Индексацията обаче намери отпор сред хората, помнещи впечатляващ брой знаци след десетичната запетая на досегашното число, което беше 3.14 и на кого му пука нататъка, отворко, намери си гадже.

Какво π?

Избери отговор!
Край